Psykolog line gebauer

Rådgivning og samtaler med familier, unge og voksne

Samtaler og forløb er altid individuelt tilrettelagt så de passer til dig og din livssituation. Kontakt mig for nærmere information om samtaler, psykologiske undersøgelser eller motivations- og ressourceafdækning.

Dit afsnit går her

Til forældre

Når børn er i mistrivsel der påvirker deres udvikling, kan der være brug for at få nye øjne på hvad der står i vejen for barnets trivsel og hvordan omgivelserne bedst støtter barnet. Børn kan ikke altid selv sætte ord på hvad det er der er svært og de kan opføre sig meget forskelligt i forskellige kontekster. Nogle børn reagerer på dagens udfordringer når de kommer hjem i deres trygge rammer, imens andre reagerer i skolen enten ved at blive udadreagerende eller ved at opleve mavesmerter, hovedpine eller andre fysiske symptomer. For rigtig mange børn kan det føre til skolefravær og manglende deltagelse i børnefællesskaber, fordi dagens udfordringer overstiger barnets ressourcer.

 

Jeg tilbyder individualiseret rådgivning i forhold til bedst muligt at støtte lige netop jeres barn, så det får de bedste udviklingsmuligheder og optimal livskvalitet. Jeg tager afsæt i at forstå barnets livsverden, drømme og ønsker.

 

Som forældre kan det være svært at vurdere om de udfordringer man ser hos ens barn, kræver professionel behandling eller udredning, men I er altid velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvorvidt der er grundlag for et forløb og om jeg er den rette til at hjælpe i netop jeres situation.

 

Hvis man har et barn med særlige udfordringer, kan man som forældre selv være nedslidt, og opleve usikkerhed og svære følelser relateret til ens forældreidentitet. Derfor tilbyder jeg også forløb for dig som forældre, hvor fokus er på dig og på hvordan du skaber balance og overskud i livet, så du kan være den forældre som dit barn har brug for.

Til fagprofessionelle: Kurser og supervision

Jeg tilbyder kurser, oplæg og supervision til fagprofessionelle. Igennem supervision skabes et fagprofessionelt refleksionsrum, der bidrager til samstemthed i teams, deprivatisering af praksis og større professionssikkerhed. Jeg tilbyder supervision til psykologer, uddannelsestilbud, opholdssteder, skoler og daginstitutioner der arbejder med børn med komplekse psykologiske problematikker.